Valige RiikValige Riik
Eesti - Professionaal

Jatkusuutlikus – tee oma tasakaalustatud valik

Tarketti näol on tegemist juhtiva ettevõttega, kes on võtnud tootmisel selge keskkonnavastutuse ning tegeleb säästliku tootearendusega.
Meie lähenemine põhineb kliendile lihtsa ning selge teabe andmisel eesmärgiga lihtsustada neil õige põrandakattematerjali valiku tegemist arvestades oma projekti vajadustele ning eelarve võimalustele lisaks ka lahenduste säästvust.
Praktiseerime säästvus iga päev oma projekteerimis- ja tootmisprotsessis. Oleme keskendunud neljale võtmealale, mille osas kliendid oma tasakaalustatud valiku saavad teha:

Valige paremate materjalide kasutamine – võimalusel looduslikud ja taastuvad
Tarkett annab teile täpset teavet oma põrandakattematerjalide ning nende koostise kohta eesmärgiga aidata teil valida kõige keskkonnasõbralikumad tooted.

Võimaldamaks teil teha tasakaalustatud otsuseid, sisaldab iga Tarketti tootetootesilt nüüd järgmist teavet:
■ kasutatud looduslike ning uuenevate materjalide protsent;
■ taasringluses oleva materjali osa tootes;
■ kas toode on võimalik ringlusesse saata;
■ LOÜ emissiooni tase (kogu LOÜ μg/m3 pärast 28 päeva).

Valige põrandakattematerjal, mille tootmiseks kasutati vähem ressursse
Iga Tarkett toode on valmistatud järgides kõige rangemaid keskkonnastandardeid (ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaat), mille vastavuse tagamiseks ning keskkonnariski hindamiseks viiakse regulaarselt läbi sõltumatuid auditeid. Jälgime hoolega oma vee- ja energiatarbimise võtmenäitajaid, oma ringlussevõtu taset ning meie poolt toodetavaid jäätmeid eesmärgiga tagada, et suudame jätkuvalt oma ressursside kasutamist paremaks muuta.

Garanteeritud turvalisemad ning tervislikumad tooted, mis tagavad heaolu inimsõbralikes ruumides
Valides Tarketti toote jagate meie eesmärki tõsta elukvaliteeti eriti läbi ruumide õhukvaliteedi tõstmise.

Tarketti tooted:
■ aitavad tagada parima põrandapinna poolt mõjutatava ruumide õhu kvaliteedi läbi LOÜ emissiooni, mis on kümme korda madalam kui praegune Euroopa standard ette näeb;
■ vähendavad vajadust kasutada keemilisi puhastusvahendeid ning vee- ja energiakasutust, kuna põrandapinnad on töödeldud selliste vahenditega nagu iQ ja Topclean XP.

Materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt
Ühinedes sektori suurima ringlussevõtu ja taaskasutusprogrammiga Tarkett ReUse saate aktiivselt osaleda materjalide ringlussevõtus. Alates 1966. aastast on Tarkett erinevates riikides kogunud paigaldusjärgset prügi ning töödelnud selle ümber uueks põrandakatteks. Samuti töödeldakse põrandakattematerjalid pärast põrandate üles võtmist erinevateks toodeteks, nt teeviitadeks või torudeks. Tarketti ringlussevõtu maht on üle 77 000 tonni aastas.

Tarketti tasakaalustatud valiku silt

Tarkett’i tasakaalustatud valiku silt annab meie klientidele lihtsalt ja läbinähtavalt teavet meie toodete koostise koha ning selle kohta, kuidas need panustavad säästvasse arengusse. Selline silt on põrandatööstuses uuenduslik ning see antakse kaasa kõikidele Tarketti toodetega.

Iga tootega kaasneb silt, millel on toodud järgmine informatsioon protsentides:
■ looduslike ja uuenevate materjalide osakaal;
■ taasringluses olevate materjalide osakaal (peamiselt tootmise- ja paigaldamise käigus tekkinud jäägid);
waste during production and installation)
■ millisel määral saab toodet taas ringlusesse lasta;
■ LOÜ emissiooni tase (kogu LOÜ μg/m3 kohta 28 päeva pärast)

Parem siseõhukvaliteet – Tarketti lubadused LOÜ* emissiooni osas
Praegu on kõikide Tarketti toodetavate põrandakatete LOÜ välisõhku viimise määr alla 100 μg/m3 (kogu LOÜ pärast 28 päeva), mis aitab tagada parema siseõhu kvaliteedi. Sellise määraga, mis on kümme korda madalam praegusest Euroopa standardite poolt ette nähtavast LOÜst, on Tarkett LOÜ vähendamisel põrandatööstuse lipulaevaks. Tarketti ambitsioon on LOÜ taset veelgi parandada, et seeläbi tagada veelgi parem siseõhukvaliteet. Lisaks sellele on Tarkett toonud turule unikaalse veepõhise liimi Tarkospray, mis parandab põrandapaigaldajate tingimusi ning vähendab samuti oluliselt emissioonipaigaldamise ajal. Tarkett on tegeleb pidevalt öko-disaini uuenduste välja töötamisega eesmärgiga parandada oma klientide ruumide siseõhu kvaliteeti.

*LOÜ: lenduvad orgaanilised ühendid