Valige RiikValige Riik
Eesti - Professionaal

Cradle to Cradle sertifikaat

Puit: Cradle to Cradle® Silver sertfikaat

Tarkettile on selle Rootsis ja Poolas toodetud mitmekihilise parkettpõrandakatete sarjade Epoque, Tango, Salsa, Rumba ja Professional eest antud Cradle to Cradle® Silver sertifikaat. Ettevõte on esimene puitpõrandakatete tootja Euroopas, kelle tooted on Cradle To Cradle® poolt sertifitseeritud.

Cradle to Cradle sertifitseerimise protsessis hinnatakse põrandakattematerjalide koostist, materjali taaskasutust ja keskkonnasäästlikku toomist sellistel aladel nagu energia taastootmine ja veehoole. Energia- ja veekriteeriumi osas hinnati Tarketti tulemusi kuldtaseme vääriliseks. Kogu meie puidu töötlemisel tekkiv saepuru töödeldakse meie tehastes energiaks või müüakse selleks otstarbeks kolmandatele osapooltele.

2009. aastast on Tarkett Group olnud seotud ambitsioonika jätkusuutlikuse strateegiaga, mille eesmärk on minimiseerida keskkonnamõju ning mõtelda välja tooteid, mis aitaks kaasa inimeste heaolule ning mida saab sealjuures pärast toodete eluea lõppemist taaskasutada teiste toodete koostisosadena vastavalt Cradle to Cradle põhimõtetele. Tarkett on võtnud kohustuse järgida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni „Compact 10“ põhimõtteid, on avaldanud eetikakoodeksi ning on juurutanud ÜRO globaalse kokkuleppe algatuse kümme põhimõtet, mida järgitakse ka hankesuhetes.

Epoque   Salsa   Tango

Linoleum: Cradle to Cradle® hõbe sertifikaat!

Tarketti linoleum on esimene maailmas, mis on Cradle® poolt selle jätkusuutlikkuse osas sertifitseeritud. Selle tootmisel on kasutatud linaseemneõli, männivaiku, jutet, puidu- ja korgipulbrit, see on 100% taaskasutatav ning seetõttu maksimaalselt looduslik ning täielikult uuenev toode. Sellele on antud Cradle to Cradle® hõbe sertifikaat.

Cradle to Cradle® sertifikaat põhineb viiel kriteeriumil: materjali koostisosad, materjali taaskasutamine ja keskkonnasõbralikkus, taastuvenergia osa, tootmisel järgitav veehoole ning sotsiaalse vastutuse põhimõtete järgimine. Sertifitseerimisprotsessis vaadatakse kasutatavates koostisosades sisalduvaid keemilisi aineid hindamaks nende mõju inimeste tervisele ning keskkonnale ning ka nende taaskasutamis/komposteerimisvõimet. Hõbesertifikaat tähendab, et kõik linoleumi tootmiseks kasutatavad koostisosad ja tootmisprotsessid on saanud positiivse hinnangu.